Ring Oss Idag: 073-0910 116
CUSTOM

Energideklaration ska finnas för byggnader med hyresrätter eller bostadsrätter och för andra typer av lokaler som hyrs ut – samt för hus och villor som ska säljas och vid nybyggnationer.

Syftet med en energideklaration är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Kan byggnadens energiprestanda förbättras skall detta också presenteras med förslag på åtgärder.

Mervärden om du väljer Leosol som leverantör för energideklarationen…

CERTIFIERAD PERSONAL MED LÅNG ERFARENHET

VÄGEN TILL ETT GRÖNARE HUS

PRISVÄRD
TJÄNST

EN ENKEL & SMIDIG
BESTÄLLNING

Bokning av energideklaration


Inkl momsExkl moms

0


Inkl momsExkl moms

0

Obs! Denna bokning gäller för energideklaration på en byggnad upp till 200 kvm. För större boarea kontakta oss.

Tillägg för större byggnader över 200 kvm:
+7,80 kr per tillkommande kvm golvyta. – För boarea större än 200 kvm – kontakta oss. 

Villkor Energideklaration:
Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen. Priset avser utförande av 1 st energideklaration. I definitionen enligt Boverket skall energideklaration utföras per byggnad. Normalt kan dock en deklaration utföras för flera byggnader som betjänas av samma värmesystem (abonnemang). Tillkommande kostnad erfordras om krav på ytterligare energideklarationer enligt Boverkets riktlinjer.

Obs! Denna bokning gäller för energiberäkning på en byggnad upp till 200 kvm. För större boarea kontakta oss.

Tillägg för större byggnader över 200 kvm:
+7,80 kr per tillkommande kvm golvyta. – För boarea större än 200 kvm – kontakta oss. 

Villkor Energideklaration:
Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen. Priset avser utförande av 1 st energideklaration. I definitionen enligt Boverket skall energideklaration utföras per byggnad. Normalt kan dock en deklaration utföras för flera byggnader som betjänas av samma värmesystem (abonnemang). Tillkommande kostnad erfordras om krav på ytterligare energideklarationer enligt Boverkets riktlinjer.

Mer om energideklaration

Energideklarationen görs av en oberoende expert – t ex Leosol – på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexperternas oberoende. De håller även i det register där alla energideklarationer finns.

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om vi har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Vem gör en energideklaration och när ska den göras?

Det är ägaren som ska anlita en certifierad energiexpert för att göra en energideklaration.

Deklarationen ska göras i följande fall:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning
  • för byggnader som är större än 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten

Nya byggnader ska också energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

Energiklasser för byggnader

Energiklassning finns i deklarationerna för att göra det enklare för dig att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning.

Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.