Ring Oss Idag: 073-0910 116

En bra gjord injustering leder till ett bättre inomhusklimat, mindre energiåtgång, mindre ventilationsbuller och mindre fukt- eller radonproblem.

Vi ställer om don, ventiler och aggregat för att erhålla luftmängder enligt minimikrav. Arbetet dokumenteras av vår tekniker i ett protokoll som överlämnas efter injusteringen.

Förklaringar

S-ventilation = självdragsventilation (tilluft via otätheter/fönsterventiler)
F-ventilation = Frånluftsfläkt (tilluft via otätheter/fönsterventiler)
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda (ovanligt)
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning (frånluftsvärmepump)
FTX-ventilation = Från- och tilluft med värmeåtervinning (aggregat, t.ex. Rexovent, Rexonet, Heru)

Pris och bokning nedan!

LÅNG ERFARENHET

ÅTGÄRDSPROGRAM & HELHETSLÖSNING

PROFESSIONELL RÅDGIVNING

ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

Bokning av injustering av ventilationsystem


0

Våra bilresor utgår från Mossgatan 28, Skellefteå (Skellefteå Kraft Arena).

Arbetet slutförs senast 7 vardagar efter beställning. Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen.

Övriga villkor

I arbetet ingår injustering av don, ventiler och aggregat för att erhålla luftmängder enligt minimikrav. Vid ev. begränsningar utförs injustering enligt bästa möjliga förutsättningar, eller så utförs kompletterande arbeten enligt senare ö.k. med er.