Ring Oss Idag: 073-0910 116

Förfrågningsunderlag

Att kunna genomföra en kvalificerad upphandling av utrustning och installationsarbete handlar mycket om att ha ett bra förfrågningsunderlag. Vi hjälper er verksamhet att identifiera behoven och utforma ett komplett och detaljerat förfrågningsunderlag. Underlaget specificeras enligt AMA koder per disciplin, tex. ventilation, el, VS, styr- och regler, drift och bygg, vilket ger fler möjliga aktörer och därmed ett lägre totalpris för ert projekt.

Energikartläggningar

Vi har över 20 års erfarenhet av energikartläggningar, samt kan även tillgodose lagen kartläggning av stora företag. Vår erfarenhet, samt referenser från genomförande av åtgärdspaket, ger er en kostnadseffektiv kartläggning med realistiska åtgärdsförslag. Kartläggningen genomförs med avancerad mätutrustning samt resulterar i åtgärdsförslag som omfattar alla tekniska discipliner: ventilation, rör, el, styr- och regler, bygg samt åtgärder kring el- och värmeabonnemang och beteenderelaterade åtgärder. I vår kartläggning mot Ursviken Technology fick de t.ex. 500 000 kr tillbaka pga. ett fel i abonnemanget som vi upptäckte! Beroende på förutsättningar och er typ av företag kan ni vara berättigade till ett energikartläggningsstöd som innebär att ni endast betalar 50 % av kostnaden. Hör av er så undersöker vi detta tillsammans!

Styr- och regler

Vi jobbar med nyare och äldre styrsystem. Leosols tekniker byter ställdon, ventiler, spjällmotorer och reglercentraler eller så kallade PLC/DUC. Vår kunskap om energianvändning, värme, ventilation, kyla, abonnemangstariffer och inneklimat gör att vi med små styrfunktioner kan nå stor energibesparing. Vi programmerar de flesta fabrikat i egen regi eller samarbetar med den som byggt ert befintliga system. På så sätt får ni en energieffektiv och driftsäker anläggning. Ett styr- och reglerbyte av en värmegrupp eller ventilationsaggregat omfattar konstruktion (ev. ändringar i verksamhet sedan byggår), framställning av driftkort, ombyggnad eller nytt styrskåp, programmering, installation, driftsättning och injustering.

Energi & driftutbildningar

För att förstå sin anläggning och minimera energiförbrukningen är det viktigt med kunskap. Vi har utbildningar för fastighetsskötare, drifttekniker och förvaltare. Bl.a. har vi ett utbildningspaket rikligt med verkliga exempel med praktiska övningar i en värmecentral och ett fläktrum. Ofta tar vi exempel från era fastigheter. Vi har där referenser från Bostaden Umeå, Skellefteå Kraft, ABB samt fastighetstekniker i ett antal kommuner. Kontakta oss så får ni hjälp med ett paket just för er organisation.

Energideklarationer

Vissa byggnadsägare är enligt gällande lag skyldiga att upprätta energideklaration för sina fastigheter. Bland annat vid försäljning av villor. Med vårt breda kunnande ser vi till att snabbt (villa inom dagar) och effektivt upprätta en deklaration som uppfyller lagens formaliakrav och som också ger goda underlag för framtida energibesparing. Energideklarationen är giltig i 10 år. Maila förfrågan eller ring. Får vi uppgifter om er fastighet har ni ett pris inom 18 timmar!

MER INFO

Injustering av ventilationsystem

En bra gjord injustering leder till bättre inomhusklimat, mindre energiåtgång, mindre ventilationsbuller och mindre fukt- eller radonproblem. Injustering av don,ventiler och aggregat för att erhålla luftmängder enligt minimikrav.

MER INFO

Energiberäkningar

Energiberäkningar inför bygglov – för dig som ska bygga nytt eller göra en tillbyggnad till villa, fritidshus, garage och attefallshus. Vi hjälper även bostadsföreningar och fastighetsägare att räkna på hyreshus.

MER INFO

Service- och energiavtal

Säker drift vid en anläggning förutsätter att service på t.ex. ventilation, värme, kyla och styr- & regler utförs korrekt. Med ett övergripande serviceavtal minskar ert akuta underhåll med oförutsedda kostnader, samt säkerställer att de olika installationerna jobbar för att uppfylla funktion som önskas. T.ex. beror upplevt klimat av injustering värme, kyla och ventilation. Med felaktiga justeringar kan värme- och kyla jobba mot varandra. Vi har bemanning för service av moderna anläggningar och kan t.ex. genom fjärranslutning avhjälpa eventuella akuta fel, samt trimma anläggningen för lägsta driftskostnad. Självklart inkluderas även filterbyten, OVK, slitagedelar och återkommande optimering av olika abonnemang (el, värme). Vi har i dagsläget även avtal med garanti på årlig energibesparing till våra premiumkunder. Kontakta oss gärna för mer information.

Täthetsprovning

Beställ  täthetsprovning av ditt hus vid nyproduktion. Vi samarbetar med bygg- och husföretag som anlitar oss för kontroll. I övriga fall är det byggherren som får ta initiativet till att tätheten kontrolleras. Vissa kommuner ställer krav på täthetsprovning vilket anges i kontrollplanen.

MER INFO

Kanalrensning

Bra ventilation är viktigt för att du och ditt hus ska må bra! Genom bra ventilation minskar du risken för hälsoproblem som allergier och annan överkänslighet – plus att du förebygger att ditt hus inte drabbas av fukt och mögel. Vi levererar ventilationsrensning för alltifrån villor, flerfamiljshus till avancerade anläggningar i offentliga byggnader.

MER INFO

Utredningar

Många gånger är det komplexa frågeställningar som ligger till grund för investeringsbeslut. Det kan handla om att bygga om, eller bygga ut, investera i energibesparande åtgärder etc. För att kunna fatta beslut måste förutsättningarna utredas noggrant. Vi hjälper er att skaffa den kunskap som behövs för ett välgrundat beslut.

Projektledning

Vi leder och samordnar ert projekt i nära samarbete med er. Vi säkerställer att alla inblandade från olika discipliner koordineras på ett effektivt sätt. Vår teoretiska och praktiska bakgrund som energiingenjörer är idealisk för frågor kring inomhusmiljö, byggnadsfysik, värme, ventilation, kyla, styr- och regler, tryckluft m.m. Kompetenser inom byggarbetsmiljösamordnare (Bas P/U), Heta arbeten, SSG m.m för konkreta projekt.