Ring Oss Idag: 073-0910 116

Energiberäkningar inför bygglov – för dig som ska bygga nytt eller göra en tillbyggnad till villa, fritidshus, garage och attefallshus. Vi hjälper även bostadsföreningar och fastighetsägare att räkna på hyreshus.

Vi levererar energiberäkning för hela landet och väljer du Leosol så garanterar vi…

LEVERANS INOM
3 ARBETSDAGAR

PRISVÄRD
ENERGIBERÄKNING

EN ENKEL & SMIDIG
BESTÄLLNING

FÖLJER BOVERKETS
BYGGREGLER

Bokning av energiberäkning

0

Pris ovan är inkl moms.

Obs! För fastigheter större än 200 kvm eller komplexare fastigheter ber vi er skicka in en förfrågan för överenskommelse.

Vi förutsätter också att ni som kund levererar:
Plan-, fasad- och sektionsritningar – dwg eller pdf format. Typ av uppvärmningssystem – exempelvis frånluftsvärmepump, luft/vatten värmepump, bergvärmepump, vedpanna eller fjärrvärme. Typ av värmedistributionssystem – exempelvis radiatorer/element eller golvvärme. Typ av ventilation – exempelvis mekanisk frånluft eller från- och tilluft med återvinning (FTX). Beskrivningar eller ritningar – som beskriver material och dimensioner i väggar, golv och tak. U-värden – för fönster och dörrar.

Pris ovan är inkl moms.

Obs! Denna bokning gäller för energiberäkning på en byggnad upp till 200 kvm.

Vi förutsätter också att ni som kund levererar:

Plan-, fasad- och sektionsritningar – dwg eller pdf format.

Typ av uppvärmningssystem – exempelvis frånluftsvärmepump, luft/vatten värmepump, bergvärmepump, vedpanna eller fjärrvärme.

Typ av värmedistributionssystem – exempelvis radiatorer/element eller golvvärme.

Typ av ventilation – exempelvis mekanisk frånluft eller från- och tilluft med återvinning (FTX).

Beskrivningar eller ritningar – som beskriver material och dimensioner i väggar, golv och tak.

U-värden – för fönster och dörrar.

Mer om energiberäkningar inför bygglov

Vid bygglovsansökningar skall en energiberäkning finnas med för att få bygglovet godkänt. Normalt utför vi en sådan beräkning inom ett par dagar från beställning. För godkänd ansökan krävs att man utifrån gällande BBR skall uppfylla satta krav i energianvändning per kvadratmeter, U-medelvärde (isolering) och eventuella specifika krav. Vi beräknar energianvändning utifrån era ritningar, byggnadskonstruktion, uppvärmningsalternativ, ventilationsalternativ samt vilken ort byggnaden ligger.

Vi har energiberäknat allt från kulturhus till utbyggnad av inglasade altaner. Vår kunskap om energiberäkningar och bygglagstiftning har bland annat inneburit att vi vidareutbildat kommunen i deras roll att granska energiberäkningar. Det säkerställer att ni får en korrekt energiberäkning som uppfyller kraven.

Vårt verktyg är det verifierade programmet IDA ICE som simulerar byggnader på timbasis under ett normalår.