Ring Oss Idag: 073-0910 116

Bra ventilation är viktigt för att du och ditt hus ska må bra! Genom bra ventilation minskar du risken för hälsoproblem som allergier och annan överkänslighet – plus att du förebygger att ditt hus inte drabbas av fukt och mögel.

Vi levererar ventilationsrensning för alltifrån villor, flerfamiljshus till avancerade anläggningar i offentliga byggnader. Effekten av att Leosol besökt dig och rengjort ditt ventilationssystem är…

FRISKARE INOMHUSKLIMAT

ENERGISNÅLARE HUS

MINSKAD FUKTSKADERISK

MINSKAD BRAND­SPRIDNINGSRISK

Bokning av kanalrensning för villa – pris från 2 590 kr

Inkl momsExkl moms

0

Resor utgår från Mossgatan 28, Skellefteå.

Vårt pris för resekostnad utgår från Google Maps beräkning av avstånd för bilkörning.

Ovanstående pris förutsätter ROT!

Mer om kanalrensning av ventilation

Om inte rensning av ventilationskanalerna utförs så täpps dessa igen och medför att fukt och lukt från exempelvis badrum, toaletter och tvättstuga inte transporteras bort som det ska. Med mögelangrepp i tilluftskanaler så finns det stor risk att boenden drabbas av allergier eller andra åkommor av den förorenade luften. Mögel- eller rötbildning kan även drabba de tidigare nämnda utrymmena då de kräver extra bra frånluft. Därför är det viktigt att man utför ventilationsrengöring på både in och utluften.

Energiåtgången och kostnaderna för uppvärmning minskar för dig som har ventilation med värmeåtervinning när du gör en kanalrensning av ventilationen.

Damm och smuts i ventilationen ökar också risken för brandspridning i ditt hus.

Mätning och justering av luftflöden
Våra tekniker utför inte bara rengöringen av ventilationssystemet, de kan även hjälpa dig med justeringar av luftflödet och inmätning så att inomhus miljön blir så bra som möjlig i ditt hus.

Förklaringar

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.