Ring Oss Idag: 073-0910 116

Beställ  täthetsprovning av ditt hus vid nyproduktion. Vi samarbetar med bygg- och husföretag som anlitar oss för kontroll. I övriga fall är det byggherren som får ta initiativet till att tätheten kontrolleras. Vissa kommuner ställer krav på täthetsprovning vilket anges i kontrollplanen.

Vi har erfarenhet av täthetsprovning – välj oss på Leosol för…

PROVTAGNING MED STÖD AV INGENJÖRER

ÅTGÄRDSPROGRAM & HELHETSLÖSNING

PROFESSIONELL RÅDGIVNING

ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

Bokning av Täthetsprovning
JaNejInkl momsExkl moms

0

0

Resor utgår från Mossgatan 28, Skellefteå. Vårt pris för resekostnad utgår från Google Maps beräkning av avstånd för bilkörning.

Arbetet slutförs absolut senast 14 dagar efter beställning, men eventuellt tidigare enligt överenskommelse.

Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen.

Det kalkylerade priset förutsätter korrekt milangivelse. Priset kan förändras om kundens uppgift inte stämmer.

Ökad isolering i våra hus gör att tätheten i konstruktionen får allt större betydelse för energiförbrukningen. Ofta uppnår man inte de teoretiska beräkningarnas energiförbrukning och en av de vanligaste anledningarna till detta är att tätheten har försummats under byggtiden.

En otät konstruktion leder till högre energianvändning och ökad risk för fukt i konstruktionen. Det ger även försämrad komfort p.g.a. kalldrag.

I den teoretiska energibalansberäkningen finns som en viktig parameter det läckage av luft som ligger till grund för beräkningen. Om detta värde inte uppnås så gäller inte beräkningen utan att den revideras med hänsyn till verkligt läckage. Läckaget har en avsevärd inverkan på husets energiberäkning, särskilt för väl isolerade byggnader.

Detta kan i värsta fall innebära att man inte uppnår kravet på energiförbrukning, termisk komfort och fuktkonvektion i Boverkets Byggregler.

Provningen utförs av vår erfarne tekniker med stöd av ingenjörer.

Huset utsätts för en tryckskillnad på 50 Pa.

Resultatet av provningen redovisas som ett läckage i form av liter per sekund och m2 omslutande area. Omslutande area är summan av den invändiga ytan av golv, väggar och tak.

Läckaget för vanliga villor är ofta 0,4 – 0,6 l/s m2 och för passivhus 0,1 – 0,3 l/s m2.

Provtryckningen kan med fördel utföras i det skede av byggnationen när diffusionsspärrarna inte dolts. Oftast efter det  att elektriker eller rörmokare gjort sina dragningar i väggarna men innan fuktspärren blir dold. Alla genomföringar i diffusionspärren skall vara gjorda, ventilationen färdigdragen m.m. Tryckprovning i ett tidigt skede innebär att ev. erforderliga justeringar kan åtgärdas till lägre kostnad.

I samband med tryckprovning ger termografering ett bra underlag för att åtgärda läckage i och med ökat läckflöde med termografibild, vilket vi överlämnar i en rapport om ni väljer tillägget med termografering. Termografering förutsätter dock att det är minst 5 gr C temperaturskillnad mellan utomhus- och inomhustemperatur.