Hem » Företagsnyheter » Svarta huven

År 2020 pratar vi smarta hus, appar i telefoner och luftkvalitétsgivare för behovsstyrning av ventilation. Märkligt att vi då fortfarande missar de mest elementära felen i våra fastigheter! Bilden visar ett uteluftintag till ventilationen för ett kontor (svarta huven). I många år kördes elvärmeslingor på ca 10 000 kWh/år i uteluftintaget för att tina bort snö som eventuellt skulle kunna driva in. Dessutom extremt onödigt att just de här var i drift mitt i sommaren pga. ett styr- och reglerfel. Till saken hör även att verksamheten efterfrågade kyla till kontoren. Inte så underligt när tilluften förvärmdes året om!

Åtgärden blev att helt frånkoppla elslingorna och installera den svarta huven som förhindrar att snö kan komma in. En solskenshistoria så här mitt i vintern.

Alla fastigheter har mer eller mindre fel som inte upptäcks under vanlig service. Det betyder att arbetet med energieffektivisering måste lyftas högre på dagordningen.

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Återvinning av spillvärme

I pågående energiomställning jobbar vi även återvinning av spillvärme, alltså att tillvarata energi som nu inte kommer till nytta. Här är det Extena i Norsjö som tyvärr måste spilla energi via sina kyltorn eftersom man behöver kyla i processen. Leosols examensarbetare...

läs mer

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer