Svarta huven

Publicerat 13 mars, 2017

Hem » Företagsnyheter » Svarta huven

År 2020 pratar vi smarta hus, appar i telefoner och luftkvalitétsgivare för behovsstyrning av ventilation. Märkligt att vi då fortfarande missar de mest elementära felen i våra fastigheter! Bilden visar ett uteluftintag till ventilationen för ett kontor (svarta huven). I många år kördes elvärmeslingor på ca 10 000 kWh/år i uteluftintaget för att tina bort snö som eventuellt skulle kunna driva in. Dessutom extremt onödigt att just de här var i drift mitt i sommaren pga. ett styr- och reglerfel. Till saken hör även att verksamheten efterfrågade kyla till kontoren. Inte så underligt när tilluften förvärmdes året om!

Åtgärden blev att helt frånkoppla elslingorna och installera den svarta huven som förhindrar att snö kan komma in. En solskenshistoria så här mitt i vintern.

Alla fastigheter har mer eller mindre fel som inte upptäcks under vanlig service. Det betyder att arbetet med energieffektivisering måste lyftas högre på dagordningen.

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Johan planerar sin energianvändning

För 10 år sedan kom lagen om att ”köpa el per timme”. Sedan dess har jag använt den både privat och inom arbetet. Jag minns att energibolaget ringde upp mig och undrade om jag verkligen ville ha en timmätare (som jag med lagen kunde kräva). Syftet var alltså att...

läs mer

Byta filter, behövs det verkligen?

Luftfilter inom ventilation är närmast en egen vetenskap. Det enkla är påsarnas antal och filtreringsgrad. Utöver det finns frågor kring tryckfallsdiagram, materialegenskaper och turbulens från påsarna nära värmeväxlaren. Många av oss tillbringar 95% av tiden i luft...

läs mer