Ring Oss Idag: 073-0910 116
Välkommen Emelie!


Vi välkomnar Emelie Lundberg, tidigare Rejlers, som kommer att jobba med totala energilösningar mot företag. Hon har redan fullt upp med att driva igenom de första projekten med en totalentreprenad om installation av FTX ventilation och datoriserad styrlösning för ett hotell. Lösningen omfattar bland annat köp av elenergi när elen är billigast på dygnet samt en datoriserad effektvakt som minskar abonnemangskostnader. Det finns bara roliga saker att göra! Varmt välkommen till Leosol, Emelie.
Tillsammans gör vi skillnad!