Ring Oss Idag: 073-0910 116
Nytt år, nya möjligheter!

När vi summerar det gångna året kan vi notera en hel del viktiga händelser inom miljö, och förstås energiområdet. Många budskap är förstås dystra och ger en bild av hopplöshet (Artikel Norran). Det är helt enkelt för mycket som måste göras akut och för många länder saknar incitament när miljökonsekvenserna uppstår någon annanstans. Sverige är inget undantag, särskilt med våra låga energipriser som bromsat utveckling och effektiviseringsåtgärder under lång tid. Redan för 20 år sedan släckte man t.ex. belysningen på fikarasterna i fabriker i södra Europa vilket vi börjar komma ikapp med. Leosol är stolta över att driva på energieffektivisering där vi bidragit med många goda exempel under 2019. Tack för det gångna året och vi ser fram emot att ta nya krafttag med våra kunder!