Publicerat 16 januari, 2020

Besparingspotential på 28 % vid en energikartläggning! När man djupdyker i en byggnads medie- och energikostnad samt analyserar byggnadsskal samt främst tekniska installationer – då hittar man alltid lönsamma åtgärder att genomföra. Orsakerna är bland annat att objektiva ögon ser på allting som funktioner (t.ex. ej korrosion på stål, eller varmt vid arbetsområdet) istället för produkter eller komponenter. Man utgår från brukarnas och verksamhetens behov, samt tittar sekundärt på styr- och regler, varm- och kallvatten, värmeåtervinning, tryckluft, belysning, värme och ventilation, rutiner för drift- och skötsel, extern service, otätheter och beteende bland brukare. Vid vår energikartläggning av Railcare visar den på en relativt god lönsamhet med besparingspotential på 28 % av deras totala energianvändning, utan att tumma på komfort!

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Täta skolor i Skellefteå?!

Skellefteå kommun har jobbat hårt med alla nya byggnader som växer fram. Vi minns tillbaka till sommaren, när vi skulle testa tätheten på skalet av Brännans förskola. Skolan läckte som ett såll – faktiskt dubbelt så mycket läckage som förväntat. Efter viss felsökning...

läs mer

Johan planerar sin energianvändning

För 10 år sedan kom lagen om att ”köpa el per timme”. Sedan dess har jag använt den både privat och inom arbetet. Jag minns att energibolaget ringde upp mig och undrade om jag verkligen ville ha en timmätare (som jag med lagen kunde kräva). Syftet var alltså att...

läs mer