Ring Oss Idag: 073-0910 116

Besparingspotential på 28 % vid en energikartläggning! När man djupdyker i en byggnads medie- och energikostnad samt analyserar byggnadsskal samt främst tekniska installationer – då hittar man alltid lönsamma åtgärder att genomföra. Orsakerna är bland annat att objektiva ögon ser på allting som funktioner (t.ex. ej korrosion på stål, eller varmt vid arbetsområdet) istället för produkter eller komponenter. Man utgår från brukarnas och verksamhetens behov, samt tittar sekundärt på styr- och regler, varm- och kallvatten, värmeåtervinning, tryckluft, belysning, värme och ventilation, rutiner för drift- och skötsel, extern service, otätheter och beteende bland brukare. Vid vår energikartläggning av Railcare visar den på en relativt god lönsamhet med besparingspotential på 28 % av deras totala energianvändning, utan att tumma på komfort!