Ring Oss Idag: 073-0910 116
Biogas är höjden av återvinning i vårt samhälle!

Efter ett par år är nu den andra rötkammaren i Luleå kommun på väg att färdigställas. Med den i drift kommer även hushållsavfall att bli värdefull biogas för stadens bussar. Just energi till tunga fordon är en av de mest komplexa frågorna att lösa i vårt samhälle. Det gör att biogas från städernas avfall är en självklar del i cirkulär ekonomi (kretslopp), eftersom tekniken är väl beprövad och skall användas som ett komplement till övriga fossilfria alternativ. Kul att Leosol fått vara med i avslutningen under ett par månader, med bl.a. kalibreringen av gasgivare mot styrsystemet samt felsökning innan drifttagning. Korrekt mätning av metangasen är viktig eftersom den är explosiv och livsfarlig om systemen inte fungerar. På bilden Leosol:s Simon med kalibreringsgas.