Hem » Företagsnyheter » Myten om ”termostaterna på max när man har värmepump”

Myten: ”Ställ alla termostater på max när du har vattenvärmepump”. Det stämmer under injusteringsperioden när ni gradvis sänker värmekurvan och förinställer ventiler, men sedan bör termostaterna maxbegränsas (via t.ex. liten mejsel) just ovanför önskad ”rumstemperatur”, t.ex. 23 °C. I de flesta fall maxbegränsas aldrig någonsin termostaterna på radiatorerna, vilket innebär att de inte har någon som helst funktion när de t.ex. vrids på läge 5 eller 9 (beroende på fabrikat). T.ex. motsvarar läge 9 cirka 25 °C, dvs. en rumstemperatur som aldrig kommer att uppnås! Maxbegränsning gör även att det faktiskt blir något svalare inomhus sommartid, eftersom inte lika mycket värme läcker ut i huset på natten. Funktionen på termostaterna är att känna värme från solinstrålning, personer, matlagning, eldning och vädersvängningar så att radiatorerna stänger av sig om det är tillräckligt varmt. Trapphus kan man alltså spärra på t.ex. 16 °C. Vrid där du sitter och fundera över skalan på din termostat. Den kan översättas till en rumstemperatur som tyvärr i många fall är över 23 °C. Låter som att det är dags att energi- och effekteffektivisera våra byggnader?

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer

Energifrågor inför Piteås näringsliv

Idag hade vi förmånen att prata energifrågor inför Piteås näringsliv tillsammans med Piteå Energi. En slutsats är att man långsiktigt inte kan bygga ut elproduktion lika snabbt som behovet uppstår. Därför blir effektivisering av energi och reduktion av effekttoppar...

läs mer