Hem » Företagsnyheter » Ström-, effekt- eller belastningsvakt. Kärt barn har många namn!

Det gemensamma är att det är ett sätt att öka komforten eller minska kostnaderna för effektspikar, samt faktiskt även bidrar till klimatnytta. Från villor till industri. Principen är en styrning som mäter belastningen vid elmätaren och automatiskt styr ned el-värme eller varmvattenberedning korta stunder när t.ex. ugn och motorvärmare startar samtidigt. Det kan alltså sägas vara en förbättring av komfort eftersom man t.ex. kan sätta in fler belastningar samtidigt, som t.ex. 2 bilar och bastu och därmed minska risken för säkringsbrott. Det bästa av allt är att det finns tiotusentals värmepumpar i Sverige som har en färdig styrning, alltså en strömvakt, som märkligt nog ännu inte kopplats in!! Det är t.ex. tillverkare som Nibe, Thermia, CTC med flera som har en inbyggd funktion för detta och många gånger skickat med strömkännare till el-mätaren. Vi har erfarenhet av strömvakter som är över 15 år gamla och lönsamheten förbättras faktiskt med åren. Återbetalningstiden med att ansluta strömvakt i en befintlig värmepump är endast ca 2 år (vid nedsäkring ett steg, t.ex. från 20 till 16 A huvudsäkring). På 5 år är besparingen ca 10 000 kr!

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Återvinning av spillvärme

I pågående energiomställning jobbar vi även återvinning av spillvärme, alltså att tillvarata energi som nu inte kommer till nytta. Här är det Extena i Norsjö som tyvärr måste spilla energi via sina kyltorn eftersom man behöver kyla i processen. Leosols examensarbetare...

läs mer

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer