Torrt i norrland?

Publicerat 25 oktober, 2020

Hem » Företagsnyheter » Torrt i norrland?

Tänk att vi vistas inomhus 90 % av tiden, i 40 år gamla hus, som vi fyller med fukt och knappt vet om vi ventilerar? Husen är konstruerade, byggda och underhållna av en massa olika specialister som VVS- och byggnadsingenjörer, markarbetare, snickare, håltagare, isolerare, plåtslagare, rör- el och ventilationstekniker, fastighetsskötare (ibland en barnfamilj), fönsterinstallatörer. Över årtionden har vi byggt på varierande mark och provat en mängd olika byggmetoder. Stor del av våra byggnader har faktiskt större eller mindre ”fel” som påverkar inneklimat, byggnaders livslängd och människors hälsa. Fukthalten inne kan bland annat påverkas genom val av värmeåtervinning i ventilation, temperaturer, drifttider, luftmängder, byggnaders täthet, tryckbalans, dränering, isolering och personbelastning. Teoretiskt skulle vi i Norrland gärna öka fukthalten inomhus för människan, men det är förenat med stora risker för fuktskador. Vårt råd är att söka en kompromiss som baseras på fakta och inte lämna människans och husens välmående till slumpen!

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Johan planerar sin energianvändning

För 10 år sedan kom lagen om att ”köpa el per timme”. Sedan dess har jag använt den både privat och inom arbetet. Jag minns att energibolaget ringde upp mig och undrade om jag verkligen ville ha en timmätare (som jag med lagen kunde kräva). Syftet var alltså att...

läs mer

Byta filter, behövs det verkligen?

Luftfilter inom ventilation är närmast en egen vetenskap. Det enkla är påsarnas antal och filtreringsgrad. Utöver det finns frågor kring tryckfallsdiagram, materialegenskaper och turbulens från påsarna nära värmeväxlaren. Många av oss tillbringar 95% av tiden i luft...

läs mer