Hem » Företagsnyheter » Torrt i norrland?

Tänk att vi vistas inomhus 90 % av tiden, i 40 år gamla hus, som vi fyller med fukt och knappt vet om vi ventilerar? Husen är konstruerade, byggda och underhållna av en massa olika specialister som VVS- och byggnadsingenjörer, markarbetare, snickare, håltagare, isolerare, plåtslagare, rör- el och ventilationstekniker, fastighetsskötare (ibland en barnfamilj), fönsterinstallatörer. Över årtionden har vi byggt på varierande mark och provat en mängd olika byggmetoder. Stor del av våra byggnader har faktiskt större eller mindre ”fel” som påverkar inneklimat, byggnaders livslängd och människors hälsa. Fukthalten inne kan bland annat påverkas genom val av värmeåtervinning i ventilation, temperaturer, drifttider, luftmängder, byggnaders täthet, tryckbalans, dränering, isolering och personbelastning. Teoretiskt skulle vi i Norrland gärna öka fukthalten inomhus för människan, men det är förenat med stora risker för fuktskador. Vårt råd är att söka en kompromiss som baseras på fakta och inte lämna människans och husens välmående till slumpen!

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Skellefteå Kraft Arena

Sedan 2018 har vi i omgångar jobbat med energieffektivisering av Skellefteå Kraft Arena, och byggnader till spelare. Våra ögon söker ständigt förbättringar av energiprestanda - ganska likt elitidrottare. Vi önskar SAIK lycka till säsongen 2023/24!  Nyheter

läs mer