Hem » Företagsnyheter » Torrt i norrland?

Tänk att vi vistas inomhus 90 % av tiden, i 40 år gamla hus, som vi fyller med fukt och knappt vet om vi ventilerar? Husen är konstruerade, byggda och underhållna av en massa olika specialister som VVS- och byggnadsingenjörer, markarbetare, snickare, håltagare, isolerare, plåtslagare, rör- el och ventilationstekniker, fastighetsskötare (ibland en barnfamilj), fönsterinstallatörer. Över årtionden har vi byggt på varierande mark och provat en mängd olika byggmetoder. Stor del av våra byggnader har faktiskt större eller mindre ”fel” som påverkar inneklimat, byggnaders livslängd och människors hälsa. Fukthalten inne kan bland annat påverkas genom val av värmeåtervinning i ventilation, temperaturer, drifttider, luftmängder, byggnaders täthet, tryckbalans, dränering, isolering och personbelastning. Teoretiskt skulle vi i Norrland gärna öka fukthalten inomhus för människan, men det är förenat med stora risker för fuktskador. Vårt råd är att söka en kompromiss som baseras på fakta och inte lämna människans och husens välmående till slumpen!

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Återvinning av spillvärme

I pågående energiomställning jobbar vi även återvinning av spillvärme, alltså att tillvarata energi som nu inte kommer till nytta. Här är det Extena i Norsjö som tyvärr måste spilla energi via sina kyltorn eftersom man behöver kyla i processen. Leosols examensarbetare...

läs mer

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer