Ring Oss Idag: 073-0910 116
Täthetsprovningarna av Sara kulturhus!

Vi tackar Hent och Skellefteå Kommun för möjligheten att få utföra de avancerade täthetsprovningarna av Sara kulturhus!

En täthetsprovning är en kontroll att hela byggnaden är tät, dvs. att luft utifrån inte läcker in. Principen för en provning är då att trycksätta byggnaden samt mäta hur mycket luft som passerar genom väggar, tak och fönster.

I Saras fall handlade det om att mäta läckage på den totala ytan på över 25000 kvadratmeter samt även på utvalda lokaler. En svårighet vid provningen av hela byggnaden var att hantera höjden på 70 meter som innebär termik och en tryckskillnad som måste korrigeras. Provningen gjordes därför med högre tryck än normalt, samt kördes en sen kväll för att säkerställa att alla ytterdörrar kunde vara stängda. Den stora luftmängden skapades med vår utrustning och samkörning med befintliga ventilationsfläktar. Provningarna har bidraget till ett tätare kulturhus som ger energibesparing under hela livslängden!