Hem » Företagsnyheter » Täthetsprovningarna av Sara kulturhus!

Vi tackar Hent och Skellefteå Kommun för möjligheten att få utföra de avancerade täthetsprovningarna av Sara kulturhus!

En täthetsprovning är en kontroll att hela byggnaden är tät, dvs. att luft utifrån inte läcker in. Principen för en provning är då att trycksätta byggnaden samt mäta hur mycket luft som passerar genom väggar, tak och fönster.

I Saras fall handlade det om att mäta läckage på den totala ytan på över 25000 kvadratmeter samt även på utvalda lokaler. En svårighet vid provningen av hela byggnaden var att hantera höjden på 70 meter som innebär termik och en tryckskillnad som måste korrigeras. Provningen gjordes därför med högre tryck än normalt, samt kördes en sen kväll för att säkerställa att alla ytterdörrar kunde vara stängda. Den stora luftmängden skapades med vår utrustning och samkörning med befintliga ventilationsfläktar. Provningarna har bidraget till ett tätare kulturhus som ger energibesparing under hela livslängden!

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Återvinning av spillvärme

I pågående energiomställning jobbar vi även återvinning av spillvärme, alltså att tillvarata energi som nu inte kommer till nytta. Här är det Extena i Norsjö som tyvärr måste spilla energi via sina kyltorn eftersom man behöver kyla i processen. Leosols examensarbetare...

läs mer

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer