Ring Oss Idag: 073-0910 116
Täthetsprovning av nya byggnader.

Täthetsprovning av nya byggnader – bara ännu ett krav eller viktigt för klimat- och energieffektivisering? Vi som jobbar med detta dagligen måste faktiskt säga att vi upplever en ökad kunskap kring tätning av byggnader. I början fanns osäkerhet hos oss, hantverkare, konstruktörer mfl, men gradvis har branschen anpassat sig till att bygga tätare hus.

Vi märker helt enkelt att provresultaten blivit bättre samt att man lärt sig av misstag, där byggnader inte klarat den första provningen. Ser man till samhällsnyttan och lönsamheten för den som bygger, räcker det i princip att 200 kWh per år sparas för en villa, för att täthetsprovningen skall vara lönsam (räknat på en 35 år). Det gäller en villa med t.ex. bergvärme och FTX ventilation. För byggnader med frånluftsventilation och frånluftsvärmepump minskar betydelsen av täthet.

Tätning och täthetsprovning har t.ex. lång livslängd, om man t.ex. jämför med investering i värmepump, solceller, styrsystem etc med oklar livslängd som även kräver underhåll under sin livscykel. Alltså, se positivt på kraven med täthetsprovning, som hjälper oss till energisnålare och tätare hus. Byggnader som oftast står mer än en generation!