Hem » Företagsnyheter » Händer det att ni inte byter luftfilter i tid?

Händer det att ni inte byter luftfilter i tid? I så fall utsätter ni er byggnad för högre fuktbelastning än normalt. Det kunde vi notera när vi mätte luftmängder i en villa utanför Skellefteå. Protokollet från nybygget visar ett injusterat systemet med 47 liter per sekund i tilluft och lika mycket frånluft. Vid mätning i veckan var frånluften endast 37 liter men tilluften fortfarande hög (ca 45 liter), vilket alltså plötsligt blivit ett övertryck i byggnaden.

Orsaken visade sig på fotona nedan, att frånluftsfilter oftast sätter igen snabbare. Insekter utifrån kan se läskiga ut, men de bromsar alltså inte luftflödet särskilt mycket. Övertryck är över tid en stor fara för fukt i isoleringen, att fukt inifrån kondenserar i väggarna och ger på sikt mögel. Ett tips är förstås filterbyte i tid, men att alltid injustera byggnader med ett svagt undertryck. Notera även att det i det här fallet är sk. planfilter som måste bytas oftare!

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Återvinning av spillvärme

I pågående energiomställning jobbar vi även återvinning av spillvärme, alltså att tillvarata energi som nu inte kommer till nytta. Här är det Extena i Norsjö som tyvärr måste spilla energi via sina kyltorn eftersom man behöver kyla i processen. Leosols examensarbetare...

läs mer

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer