Hem » Företagsnyheter » Utan ventilation i villor kan det bli det fuktskador och i värsta fall en farlig miljö för människor.

Ventilation behövs i alla villor som används, annars blir det fuktskador och i värsta fall, slutligen, en farlig miljö för människor. Aggregatet på filmen installerar vi i både nya och äldre hus. Det har filtrering som t.o.m. tar bort pollen. Under sommarnätter tar aggregatet även in mer kall luft som ger kyla!

#ventilation #filtrering #inomhusmiljö #LeosolEnergi #Piteå #Skellefteå #Norrland

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Återvinning av spillvärme

I pågående energiomställning jobbar vi även återvinning av spillvärme, alltså att tillvarata energi som nu inte kommer till nytta. Här är det Extena i Norsjö som tyvärr måste spilla energi via sina kyltorn eftersom man behöver kyla i processen. Leosols examensarbetare...

läs mer

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer