Hem » Företagsnyheter » Energieffektivisering vid sågverk fångade mitt intresse redan 1995 under ett besök vid Rolfs Såg i Kalix.

Enorma värmesystem, 127°C hetvatten och effekter på uppemot två megawatt via en enda styrventil för en virkestork, (ungefär som en tork på filmen). Föreställ dig ljudet och knäppningarna i rören när effekten ökas från noll till 2500 hästkrafter under 2 minuter medan hetvatten passerar i ventiler & värmerör på cirka en decimeter i grovlek. En del av den tillförda värmeeffekten som utvecklas kan man ana via värmekamera i ångan ovanför torken här i Norrköping, och då har vi inte ens berört elenergi till torkar…

På filmen visar jag en nyare vandringstork med värmeåtervinning. Tyvärr har de flesta kammartorkar i Sverige dålig lönsamhet när det kommer till värmeåtervinning. Nu, efter 27 år och ett tiotal besök vid olika sågverk, upplever jag att det tagits enorma steg framåt gällande kvalité i torkning, kapacitet, optimering virke, datoriserad styrning och energianvändning för torkar. Det vi ser är kanske resultatet av samverkan mellan träforskning, tillverkare, sågverk mfl.

I vår roll som energikartläggare tittar jag på hela kedjan, för värme, ånga, el och vatten, funderar på vart energin tar vägen och vad som kan förbättras. Det kan utmynna i olika tekniska lösningar, men även förslag till förändrad kultur; hur man ser på energiförbrukning. Den nyanställde torkskötaren skall snabbt få veta och förstå vilken ofantlig ”värmeeffekt” som hanteras.

#energieffektivisering#Sågverk#värmesystem#värmeeffekt#värmeåtervinning#energikartläggning#energi#skellefteå#piteå#norrland#leosol#leosolenergiab

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Återvinning av spillvärme

I pågående energiomställning jobbar vi även återvinning av spillvärme, alltså att tillvarata energi som nu inte kommer till nytta. Här är det Extena i Norsjö som tyvärr måste spilla energi via sina kyltorn eftersom man behöver kyla i processen. Leosols examensarbetare...

läs mer

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer