Hem » Företagsnyheter » Energieffektivisering vid sågverk fångade mitt intresse redan 1995 under ett besök vid Rolfs Såg i Kalix.

Enorma värmesystem, 127°C hetvatten och effekter på uppemot två megawatt via en enda styrventil för en virkestork, (ungefär som en tork på filmen). Föreställ dig ljudet och knäppningarna i rören när effekten ökas från noll till 2500 hästkrafter under 2 minuter medan hetvatten passerar i ventiler & värmerör på cirka en decimeter i grovlek. En del av den tillförda värmeeffekten som utvecklas kan man ana via värmekamera i ångan ovanför torken här i Norrköping, och då har vi inte ens berört elenergi till torkar…

På filmen visar jag en nyare vandringstork med värmeåtervinning. Tyvärr har de flesta kammartorkar i Sverige dålig lönsamhet när det kommer till värmeåtervinning. Nu, efter 27 år och ett tiotal besök vid olika sågverk, upplever jag att det tagits enorma steg framåt gällande kvalité i torkning, kapacitet, optimering virke, datoriserad styrning och energianvändning för torkar. Det vi ser är kanske resultatet av samverkan mellan träforskning, tillverkare, sågverk mfl.

I vår roll som energikartläggare tittar jag på hela kedjan, för värme, ånga, el och vatten, funderar på vart energin tar vägen och vad som kan förbättras. Det kan utmynna i olika tekniska lösningar, men även förslag till förändrad kultur; hur man ser på energiförbrukning. Den nyanställde torkskötaren skall snabbt få veta och förstå vilken ofantlig ”värmeeffekt” som hanteras.

#energieffektivisering#Sågverk#värmesystem#värmeeffekt#värmeåtervinning#energikartläggning#energi#skellefteå#piteå#norrland#leosol#leosolenergiab

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer

Energifrågor inför Piteås näringsliv

Idag hade vi förmånen att prata energifrågor inför Piteås näringsliv tillsammans med Piteå Energi. En slutsats är att man långsiktigt inte kan bygga ut elproduktion lika snabbt som behovet uppstår. Därför blir effektivisering av energi och reduktion av effekttoppar...

läs mer