Hem » Företagsnyheter » Trafiken ökar kring Skellefteå centrum och ny E4 byggs tidigast om ett decennium – lär er därför begreppen kring ventilation och luftfilter!

I reportaget nedan från SVT benämner man halterna av partiklar med begreppet PM10, vilka man faktiskt kan filtrera större delen av med nya ventilationsaggregat. I tätbebyggt område är därför en framtidsspaning att göra kombinerade energi- och hälsoåtgärder genom installation av nya ventilationsaggregat. De kan faktiskt spara 80 % energi jämfört mot självdrag eller frånluftsventilation, samtidigt som man alltså renar de farliga partiklarna.

SVTs reportage: ”Små barn kan få bestående men i luftrören – aldrig under de femton år som kommunen gjort mätningarna har det funnits lika mycket så kallade PM10-partiklar i luften som i våras.”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/dalig-luft-i-centrala-skelleftea

#MP10#ventilationsaggregat#energibesparing#hälsoåtgärder#energi#Skellefteå#skellefteåcentrum#Västerbotten#Nyheter#leosolenergi#Piteå#Norrland#företaginorrland#leosol

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer

Energifrågor inför Piteås näringsliv

Idag hade vi förmånen att prata energifrågor inför Piteås näringsliv tillsammans med Piteå Energi. En slutsats är att man långsiktigt inte kan bygga ut elproduktion lika snabbt som behovet uppstår. Därför blir effektivisering av energi och reduktion av effekttoppar...

läs mer