Hem » Företagsnyheter » Trafiken ökar kring Skellefteå centrum och ny E4 byggs tidigast om ett decennium – lär er därför begreppen kring ventilation och luftfilter!

I reportaget nedan från SVT benämner man halterna av partiklar med begreppet PM10, vilka man faktiskt kan filtrera större delen av med nya ventilationsaggregat. I tätbebyggt område är därför en framtidsspaning att göra kombinerade energi- och hälsoåtgärder genom installation av nya ventilationsaggregat. De kan faktiskt spara 80 % energi jämfört mot självdrag eller frånluftsventilation, samtidigt som man alltså renar de farliga partiklarna.

SVTs reportage: ”Små barn kan få bestående men i luftrören – aldrig under de femton år som kommunen gjort mätningarna har det funnits lika mycket så kallade PM10-partiklar i luften som i våras.”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/dalig-luft-i-centrala-skelleftea

#MP10#ventilationsaggregat#energibesparing#hälsoåtgärder#energi#Skellefteå#skellefteåcentrum#Västerbotten#Nyheter#leosolenergi#Piteå#Norrland#företaginorrland#leosol

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Återvinning av spillvärme

I pågående energiomställning jobbar vi även återvinning av spillvärme, alltså att tillvarata energi som nu inte kommer till nytta. Här är det Extena i Norsjö som tyvärr måste spilla energi via sina kyltorn eftersom man behöver kyla i processen. Leosols examensarbetare...

läs mer

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer