Hem » Företagsnyheter » Har du en äldre villa med fjärrvärme?

Gör då ingenting med din uppvärmning eller dina gamla fönster! Vi har länge analyserat energi i byggnader, från sågverk till villor, och sett över Teslas anläggningar i Sverige. Vi uppmanar dig nu att själv se över indata för kalkylen när du eventuellt köper solceller, nya fönster eller kanske en värmepump. Är det rätt för miljön och plånboken?

Många kalkyler baseras på sämsta tänkbara byggnad och idealiska livslängder på installationer. Tätar du dina fönster för mycket riskerar du ett farligt inneklimat. Normalt går det inte att tjäna in ett byte från fjärrvärme till värmepump. Kalkylerna måste även ta hänsyn till att stor del av energikostnaden avser abonnemangsavgifter. När det gäller miljö kan vi alla göra stor nytta i ett samhällsperspektiv, som exempelvis på arbetsplatser, i företagen, föreningen, kommunen, landstinget. Enkla effektiva saker är att komma åt beteenden, ett exempel är om ventilationen körs felaktigt under natten.

Njut av julen med nära & kära, eventuellt bara med en något kortare dusch!

#fjärrvärme #värmepump #Tesla #ventilation #inneklimat #Skellefteåkraft #Leosol #Piteå #Norrland #Skellefteå #Leosolenergi #energibesparing #energieffektivisering #energi

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer

Energifrågor inför Piteås näringsliv

Idag hade vi förmånen att prata energifrågor inför Piteås näringsliv tillsammans med Piteå Energi. En slutsats är att man långsiktigt inte kan bygga ut elproduktion lika snabbt som behovet uppstår. Därför blir effektivisering av energi och reduktion av effekttoppar...

läs mer