Hem » Företagsnyheter » Ett ventilationsbatteri utan shunt?

Ventilation. Temperaturgivare på ventilationsbatteri hos Evigas, Bureå.

Kan man verkligen bygga det så?

Farligt enligt de flesta eftersom uteluft med hastigheten 6 meter per sekund passerar tunna lameller med vatten. Frysning kan ske på minuter om något blir fel.

För några år sedan konstruerade vi dock en lösning med flera temperaturgivare på batteriet. Principen är att snabbt detektera fel via styrsystemet och därmed kunna stoppa fläkten och stänga uteluftspjället, givetvis med högre marginaler.

Den här spännande lösningen kom till av att det helt enkelt behövdes ett sätt att bli av med spillvärme från den annorlunda processen, Envigas i Bureå.

#envigas #bureå #ventilation #energi #ventilationslösningar #ventilationsystem #konstruktioner #leosol #piteå #skellefteå #norrland #företaginorrland

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Återvinning av spillvärme

I pågående energiomställning jobbar vi även återvinning av spillvärme, alltså att tillvarata energi som nu inte kommer till nytta. Här är det Extena i Norsjö som tyvärr måste spilla energi via sina kyltorn eftersom man behöver kyla i processen. Leosols examensarbetare...

läs mer

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer