Hem » Företagsnyheter » Så har man byggt i över 100 år fram till idag.

Ventilation krävs och finns i alla byggnader där människor vistas . Så har man byggt i över 100 år fram till idag. Komplexiteten har tyvärr ökat, men samtidigt är det 80 % energibesparing i en ny ventilationsanläggning jämfört med äldre ventilationsprincip. Här tar vi hjälp av Skellefteå Stadsbud för intransport av ett nytt aggregat till Skellefteås ”Gula villan” från 1910. 

Fler inlägg som kanske intresserar dig

Återvinning av spillvärme

I pågående energiomställning jobbar vi även återvinning av spillvärme, alltså att tillvarata energi som nu inte kommer till nytta. Här är det Extena i Norsjö som tyvärr måste spilla energi via sina kyltorn eftersom man behöver kyla i processen. Leosols examensarbetare...

läs mer

Ventilation och värme

Värme- och ventilation är endast medel för att få det bra inomhus! Här monterar vår Markus en kombinerad temperatur- och luftkvalitétsgivare som korrigerar både värme- och ventilation med en och samma givare. Det gör det ”bättre” inomhus med enkla medel. Samtidigt får...

läs mer

Den kluvna väggen i Boliden

Den kluvna väggen!Historien kring våra byggnader är betydelsefull för att förstå byggnaders energiprestanda. På utsidan skiljer inte mycket. Annat är det när vi ser på konstruktionen med t.ex. värmekamera. I det här fallet är det en industribyggnad i Boliden (Boliden...

läs mer