Energitjänster i Gällivare

Projektledning

Vi leder och samordnar ert projekt i nära samarbete med er. Vi säkerställer att alla inblandade från olika discipliner koordineras på ett effektivt sätt

Att kunna genomföra en kvalificerad upphandling av utrustning och installationsarbete handlar mycket om att ha ett bra förfrågningsunderlag. Vi hjälper er verksamhet att identifiera behoven och utforma ett komplett och detaljerat förfrågningsunderlag.

Många gånger är det komplexa frågeställningar som ligger till grund för investeringsbeslut. Det kan handla om att bygga om, eller bygga ut, investera i energibesparande åtgärder etc. För att kunna fatta beslut måste förutsättningarna utredas noggrant. Vi hjälper er att skaffa den kunskap som behövs för ett välgrundat beslut.

Energiutbildningar

För att minimera sin energiförbruknig, och därmed sitt koldioxidutsläpp och miljöbelastning i stort, är det viktigt med kunskap. Och det är viktigt att alla i verksamheten har den nödvändiga kunskapen för att fatta kloka beslut ur sitt perspektiv. Vi hjälper till att utbilda er organisation.

Energideklarationer

Vid försäljning av villor och vissa byggnadsägare är enligt gällande lag skyldiga att upprätta energideklaration. Med vårt breda kunnande ser vi till att snabbt och effektivt upprätta en deklaration som uppfyller lagens krav och som också ger goda underlag för framtida energibesparing. Maila förfrågan eller ring. Får vi uppgifter om er fastighet har ni ett pris inom 18 timmar!

Vi är regelbundet i Gällivare. Resekostnad utgår från Gällivare centrum (fritt upp till 1,5 mil förutsatt arbetskostnad om lägst 9500 kr exkl. moms). I övrigt enligt överenskommelse.

Boka via johan@leosol.se eller 0910 76 46 10. Vi hörs!