OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Hem » Tjänster » Företag » OVK – Obligatorisk ventilationskontroll Företag

Obligatorisk ventilationskontroll

Fast pris och bokning direkt! (nedan)

I de flesta byggnader skall en obligatorisk ventilationskontroll genomföras regelbundet för att kontrollera att inomhusklimatet är inom godkända standarder samt att ventilations­systemet fungerar som det ska. För privatbostäder gäller att en OVK ska genomföras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången. I samband med OVK ger vi även förslag på åtgärder för att förbättra inneklimat och minska energianvändningen, varvid vi kan hjälp er genom att föreslå och genomföra energiförbättringar. Vår kunskap om energi och ventilation ger realistisk och framtidssäkra förslag.

 

Samtidigt är vi behöriga för utförande av Energideklarationer, vilket innebär en enda besiktning (samt en enda avisering till boende), om ni vill att vi gör båda uppdragen.

 

 

 

Certifikat för OVK Behörighet K

Bokning av OVK

  Inkl momsExkl moms

  0

  Resor utgår från Servicegatan 11, Skellefteå.

  Normal leveranstid cirka 2 veckor. Vid långhelger och vid semestertid kan längre leveranstid förekomma.

  Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen. Ni utför avisering till hyresgäster.

  Välj oss på Leosol så får du:

  HÖGSTA BEHÖRIGHET & LÅNG ERFARENHET

  ÅTGÄRDSPROGRAM & HELHETSLÖSNING

  PROFESSIONELL RÅDGIVNING

  ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

  Mer om OVK

  För att kunna upprätthålla ett gott inomhusklimat att man ska veta att det finns ett fungerande ventilationssystem ska OVK, obligatorisk ventilationskontroll, utföras regelbundet i de flesta byggnader. Besiktningen måste utföras av en certifierad kontrollant. Hos Leosol har kontrollanter med behörighetsnivå K – den högsta – vilket innebär att vi får utföra besiktningar på alla sorters byggnader och ventilationssystem. En av kontrollantens uppgifter är att föreslå hur man kan minska energiåtgången för ventilationen, men med bibehållen inomhusmiljö.

  Det är på byggnadsägarens ansvar, till exempel en bostadsrättsförening, att se till att OVK utförs.

  Kravet på OVK har funnits sedan 1991 och OVK-protokoll från regelbundna kontroller av byggnaden bör finnas hos kommunens byggnadsnämnd.

  Oftast viktigt med regelbundenhet

  OVK måste utföras innan ett ventilationssystem tas i drift för första gången, Första besiktning. För de flesta byggnader ska OVK sedan genomföras regelbundet, var 3 eller 6 år, Återkommande besiktning.

  Generellt sett gäller följande:

  • Besiktning vart 3:e år: Skolor, förskolor, vårdinrättningar och liknande, oavsett typ av ventilationssystem.
   Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande som har FT- eller FTX-ventilation.
  • Besiktning vart 6:e år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- eller S-ventilation.
  • Endast besiktning vid installation: En- och tvåbostadshus som har FX- eller FTX-ventilation behöver endast en installationsbesiktning som genomförs när systemet tas i bruk första gången. Sedan är de fråntagna kraven på återkommande besiktning.

  Boverkets regelsamling

  Du kan välja att läsa hela Boverkets regelsamling för OVK – Den hittar du här.

  Förklaringar

  S-ventilation = Självdragsventilation.
  F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  FT-ventilation = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

  Luftmätning vid OVK.