Täthetsprovning Företag

Hem » Tjänster » Företag » Täthetsprovning Företag

Beställ  täthetsprovning av byggnader vid nyproduktion

Vi samarbetar med bygg- och husföretag som anlitar oss för kontroll.

I övriga fall är det byggherren som får ta initiativet till att tätheten kontrolleras.

Vissa kommuner (bl.a. Skellefteå Kommun) ställer krav på täthetsprovning vilket anges i kontrollplanen.

Som referens för täthetsprovning kan vi nämna Sara Kulturhus Skellefteå, Förskolan Strömnäsbacken i Piteå, McDonalds i Skellefteå, samt mer än 80 villor.

De ovanliga provningarna är räddningskammare i Björkdalsgruvan och Boliden Mineral (Renströmsgruvan), samt ett ställverk i Piteå.

Provning enligt standard SS-EN ISO 9972:2015 (tidigare SS-EN 13829:2000).

 

Täthetsprovning och tryckprovning av fastighet och termografi med värmekamera

Bokning av Täthetsprovning (pris nedan)
  JaNej  Inkl momsExkl moms

  0

  0

  Det går också bra att boka via telefon eller mail: 0910 76 46 10, info@leosol.se

  Resor utgår från Servicegatan 11, Skellefteå eller Rådhustorget, Piteå. Arbetet slutförs inom 3 vardagar efter beställning. Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol för

  PROVTAGNING MED STÖD AV INGENJÖRER

  ÅTGÄRDSPROGRAM & HELHETSLÖSNING

  SLUTFÖRS INOM 3 VARDAGAR

  ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

  Mer om täthetsprovning

  Vi har två stycken blowerdoor och kan prova stora byggnader upp till 8000 kvm.

  Ökad isolering i våra hus gör att tätheten i konstruktionen får allt större betydelse för energiförbrukningen. Ofta uppnår man inte de teoretiska beräkningarnas energiförbrukning och en av de vanligaste anledningarna till detta är att tätheten har försummats under byggtiden.

  En otät konstruktion leder till högre energianvändning och ökad risk för fukt i konstruktionen. Det ger även försämrad komfort p.g.a. kalldrag.

  I den teoretiska energibalansberäkningen finns som en viktig parameter det läckage av luft som ligger till grund för beräkningen. Om detta värde inte uppnås så gäller inte beräkningen utan att den revideras med hänsyn till verkligt läckage. Läckaget har en avsevärd inverkan på husets energiberäkning, särskilt för väl isolerade byggnader.

  Detta kan i värsta fall innebära att man inte uppnår kravet på energiförbrukning, termisk komfort och fuktkonvektion i Boverkets Byggregler.

  Provningen utförs av vår erfarne tekniker med stöd av ingenjörer.

  Huset utsätts för en tryckskillnad på 50 Pa.

  Resultatet av provningen redovisas som ett läckage i form av liter per sekund och m2 omslutande area. Omslutande area är summan av den invändiga ytan av golv, väggar och tak.

  Läckaget för vanliga villor är ofta 0,3 – 0,6 l/s m2 och för passivhus 0,1 – 0,3 l/s m2.

  Provtryckningen kan med fördel utföras i det skede av byggnationen när diffusionsspärrarna inte dolts. Oftast efter det att elektriker eller rörmokare gjort sina dragningar i väggarna men innan fuktspärren blir dold. Alla genomföringar i diffusionspärren skall vara gjorda, ventilationen färdigdragen m.m. Tryckprovning i ett tidigt skede innebär att ev. erforderliga justeringar kan åtgärdas till lägre kostnad.

  Vi utför enklare tätning upp till en halvtimme (inkl. tejp) för att erhålla ett godkänt protokoll. Ev. ytterligare tätning som tillkommande arbete enligt senare överenskommelse.

  I samband med tryckprovning ger termografering ett bra underlag för att åtgärda läckage i och med ökat läckflöde med termografibild, vilket vi överlämnar i en rapport om ni väljer tillägget med termografering. Termografering förutsätter dock att det är minst 5 °C temperaturskillnad mellan utomhus- och inomhustemperatur.

  Hus och servicebil för byte av ventialtionsaggregat
  Termografering av husgrund med värmekamera.