OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Hem » Tjänster » Privatperson » OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll för villa – OVK (med injustering av luftmängder)

Pris nedan!

I de flesta byggnader skall en obligatorisk ventilationskontroll genomföras regelbundet för att kontrollera att inomhusklimatet är inom godkända standarder samt att ventilations­systemet fungerar som det ska. För privatbostäder gäller att en OVK ska genomföras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången.
Vi har 12 års erfarenhet av OVK samt har bra dialog med kommunerna (som har tillsyn). I samband med OVK skall kontrollanten ge förslag på åtgärder för att minska energianvändningen, varvid vi kan hjälp er genom att föreslå och genomföra energiförbättringar.

Leveransen av tjänsten är: OVK-protokoll samt Injusteringsprotokoll

 

Certifikat för OVK Behörighet K

Bokning av OVK (med injustering av luftmängder. Pris nedan >>)

  0

  Resor utgår från Servicegatan 11, Skellefteå. Vårt pris för resekostnad utgår från Google Maps beräkning av avstånd för bilkörning.

  Normal leveranstid cirka 1-2 veckor. Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen.

  Priset kan förändras om kundens uppgift inte stämmer.

  Välj oss på Leosol så får du:

  HÖGSTA BEHÖRIGHET & LÅNG ERFARENHET

  ÅTGÄRDSPROGRAM & HELHETSLÖSNING

  PROFESSIONELL RÅDGIVNING

  ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

  Mer om OVK

  För att kunna upprätthålla ett gott inomhusklimat att man ska veta att det finns ett fungerande ventilationssystem ska OVK, obligatorisk ventilationskontroll, utföras regelbundet i de flesta byggnader. Besiktningen måste utföras av en certifierad kontrollant. Hos Leosol har kontrollanter med behörighetsnivå K – den högsta – vilket innebär att vi får utföra besiktningar på alla sorters byggnader och ventilationssystem. En av kontrollantens uppgifter är att föreslå hur man kan minska energiåtgången för ventilationen, men med bibehållen inomhusmiljö.

  Det är på byggnadsägarens ansvar, till exempel en bostadsrättsförening, att se till att OVK utförs.

  Kravet på OVK har funnits sedan 1991 och OVK-protokoll från regelbundna kontroller av byggnaden bör finnas hos kommunens byggnadsnämnd.

  Oftast viktigt med regelbundenhet

  OVK måste utföras innan ett ventilationssystem tas i drift för första gången, Första besiktning.

  Generellt sett gäller följande:

  • Endast besiktning vid installation: En- och tvåbostadshus som har FX- eller FTX-ventilation behöver endast en installationsbesiktning som genomförs när systemet tas i bruk första gången.

  Boverkets regelsamling

  Du kan välja att läsa hela Boverkets regelsamling för OVK – Den hittar du här.

  Förklaringar

  S-ventilation = Självdragsventilation.
  F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  FT-ventilation = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning (t.ex. roterande värmeväxlare).