Ring Oss Idag: 073-0910 116

Radonmätningar enligt SSM ska göras under eldningssäsongen, 1 oktober till och med 30 april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

FLERBOSTADSHUS – HUR MÅNGA LÄGENHETER SKA MÄTAS?

 • Radonmätning ska ske i samtliga lägenheter med direkt markkontakt
 • Utöver dessa ska minst 20 % av resterande lägenheter i varje huskropp mätas, vilket ska täcka minst en lägenhet per våningsplan
 • Minst 2 dosor ska placeras i varje lägenhet

Om mätning har utförts i för få lägenheter riskerar man att få mätning av fastigheten underkänd av kommunen. Radondosor kan försvinna under mätperioden, därför rekommenderar vi mätning i 30 % av lägenheterna för att vara säker på att uppnå tillräckligt antal analysresultat.

Radonmätning innebär:

 • Vi påbörjar arbetet genom att analysera behov utifrån ritningar/skisser (enligt strålsäkerhetsmyndigetens riktlinjer).
 • Vi placerar mätdosor i byggnaden med hänsyn till ventilation, brukande.
 • Efter mätningen samlar vi in mätdosorna
 • Analys i laboratorium och leverans av mätprotoll med status etc inom 14 dagar.

PROVTAGNING MED STÖD AV INGENJÖRER

ÅTGÄRDSPROGRAM & HELHETSLÖSNING

PROFESSIONELL RÅDGIVNING

ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

Bokning av Radonmätning BRF (Enligt SSM metoden)


0

Vår bilresa utgår från Mossgatan 28, Skellefteå (vid Skellefteå Kraft Arena).

Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen.

25 % av arbetet faktureras vid utplacering av radondosor. Ni utför erforderliga aviseringar till hyresgäster.

När ska jag göra en radonmätning?

Du bör mäta radonhalten om du

 • köper ett hus
 • bygger om eller till ditt hus
 • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
 • bygger ett nytt hus
 • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.