Injustering av ventilationsystem BRF

Hem » Tjänster » Bostadsrättsföreningar » Injustering av ventilationsystem BRF

Ofta blir det även färre klagomål från hyresgäster, samt innebär ibland att rumstemperaturer kan sänkas pga. mindre kalldrag.

Pris och bokning nedan!

Förklaringar

S-ventilation = självdragsventilation (tilluft via otätheter/fönsterventiler)

F-ventilation = Frånluftsfläkt (tilluft via otätheter/fönsterventiler)

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda (ovanligt)

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning (frånluftsvärmepump)

FTX-ventilation = Från- och tilluft med värmeåtervinning (aggregat, t.ex. Rexovent, Rexonet, Heru)

Vid injusteringen ställer vi om don, spjäll och aggregat för att erhålla luftmängder enligt minimikrav. Vi anpassar efter verksamheten och kommer med effektiviseringsförslag.

Fenomen som kan uppdagas är att frånluften är för liten och minskar värmeåtervinningen över tid. Således kan det bli stor energibesparingen med injustering, samt att ett övertryck innebär risk för fuktskador i isolering.

Efter injusteringen överlämnar vi ett protokoll.

Bokning av injustering av ventilationssystem (Pris direkt!)  0

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon eller mail: 0910 76 46 10, info@leosol.se

  FÖRBEHÅLL

  Priset justeras i efterhand vid avvikelser i t.ex. areor.

  I arbetet ingår injustering av don, ventiler och aggregat för att erhålla luftmängder enligt minimikrav. Vid ev. begränsningar utförs injustering enligt bästa möjliga förutsättningar, eller så utförs kompletterande arbeten enligt senare ö.k. med er.

  Ni utför ev. avisering till hyresgäster.

  Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen.

  Kostnader för lyft och säkerhetsåtgärder tillkommer, t.ex. för eventuellt arbete på hög höjd.

  Vi återkopplar till Er inom 2 dagar från bokning.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol så får du

  LÅNG ERFARENHET

  ÅTGÄRDSPROGRAM & HELHETSLÖSNING

  PROFESSIONELL RÅDGIVNING

  SLUTFÖRS INOM 10 VARDAGAR

  Mer om injustering av ventilation

  Injustering är bl.a. viktigt för att säkerställa att ett svagt undertryck råder i byggnaden. Fotot till höger är från en byggnad i Bergsbyn där ett övertryck orsakat en fuktskada.

  Injustering kan även ofta innebära:

  • mindre buller
  • minskat drag
  • sänkt energianvändning
  • minskad klimatpåverkan
  • bättre innemiljö
  • mindre klagomål på klimatet