Kanalrensning för BRF

Hem » Tjänster » Bostadsrättsföreningar » Kanalrensning för BRF

Bra ventilation är viktigt för att ert hus ska må bra!

Genom bra ventilation minskar ni risken för hälsoproblem som allergier och annan överkänslighet – plus att ni förebygger att inte drabbas av fukt och mögel.

Förklaringar

S-ventilation = självdragsventilation (tilluft via otätheter/fönsterventiler)

F-ventilation = Frånluftsfläkt (tilluft via otätheter/fönsterventiler)

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda (ovanligt)

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning (frånluftsvärmepump)

FTX-ventilation = Från- och tilluft med värmeåtervinning (större aggregat eller sk. kryddhylleaggregat)

 

Kanalrensning i fastigheter

Bokning av kanalrensning för BRF  0

  0

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon eller mail: 0910 76 46 10, info@leosol.se

  Våra bilresor utgår från Mossgatan 28, Skellefteå (Skellefteå Kraft Arena).

  Byten av eventuella planfilter som är smutsiga ingår.

  Arbetet slutförs senast 10 vardagar efter beställning. Ni står för ev. aviseringar till hyresgäster.

  Vid en kanalrensning är det inte ovanligt att det dammar. Vi tar hand om det värsta, men ev. ytterligare städning samt att skydda känsliga ytor och textilier åligger bostadsrättsinnehavaren.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol så får du

  FRISKARE INOMHUSKLIMAT

  ENERGISNÅLARE HUS

  MINSKAD FUKTSKADERISK

  MINSKAD BRAND­SPRIDNINGSRISK

  Mer om kanalrensning av ventilation

  Om inte rensning av ventilationskanalerna utförs så täpps dessa igen och medför att fukt och lukt från exempelvis badrum, toaletter och tvättstuga inte transporteras bort som det ska. Med mögelangrepp i tilluftskanaler så finns det stor risk att boenden drabbas av allergier eller andra åkommor av den förorenade luften. Mögel- eller rötbildning kan även drabba de tidigare nämnda utrymmena då de kräver extra bra frånluft. Därför är det viktigt att man utför ventilationsrengöring på både in och utluften.

  Energiåtgången och kostnaderna för uppvärmning minskar för er som har ventilation med värmeåtervinning när ni gör en kanalrensning av ventilationen.

  Damm och smuts i ventilationen ökar också risken för brandspridning i ert hus.

  Mätning och justering av luftflöden

  Våra tekniker utför inte bara rengöringen av ventilationssystemet, de kan även hjälpa dig med justeringar av luftflödet och inmätning så att miljön inomhus blir så bra som möjlig i ditt hus.

  filter rengöring och kanalrensning