Radonmätning BRF

Hem » Tjänster » Bostadsrättsföreningar » Radonmätning BRF

Radonmätningar enligt SSM ska göras under eldningssäsongen, 1 oktober till och med 30 april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

FLERBOSTADSHUS – HUR MÅNGA LÄGENHETER SKA MÄTAS?

 • Radonmätning ska ske i samtliga lägenheter med direkt markkontakt
 • Utöver dessa ska minst 20 % av resterande lägenheter i varje huskropp mätas, vilket ska täcka minst en lägenhet per våningsplan
 • Minst 2 dosor ska placeras i varje lägenhet

Om mätning har utförts i för få lägenheter riskerar man att få mätning av fastigheten underkänd av kommunen. Radondosor kan försvinna under mätperioden, därför rekommenderar vi mätning i 30 % av lägenheterna för att vara säker på att uppnå tillräckligt antal analysresultat.

Radonmätning innebär:

 • Vi påbörjar arbetet genom att analysera behov utifrån ritningar/skisser (enligt strålsäkerhetsmyndigetens riktlinjer).
 • Vi placerar mätdosor i byggnaden med hänsyn till ventilation, brukande.
 • Efter mätningen samlar vi in mätdosorna
 • Analys i laboratorium och leverans av mätprotoll med status etc inom 14 dagar.

radonmätning i fastigheter

Bokning av Radonmätning BRF (Enligt SSM metoden)


  0

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon eller mail: 0910 76 46 10, info@leosol.se

  Vår bilresa utgår från Mossgatan 28, Skellefteå (vid Skellefteå Kraft Arena).

  Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen.

  25 % av arbetet faktureras vid utplacering av radondosor. Ni utför erforderliga aviseringar till hyresgäster.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol så får du

  PROVTAGNING MED STÖD AV INGENJÖRER

  ÅTGÄRDSPROGRAM & HELHETSLÖSNING

  PROFESSIONELL RÅDGIVNING

  ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

  När ska jag göra en radonmätning?

  Du bör mäta radonhalten om du

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.