Energideklaration företag

Hem » Tjänster » Företag » Energideklaration företag

Energideklaration ska finnas för flerbostadshus, kontorsbyggnader och för andra typer av lokalbyggnader

Fast pris och bokning direkt! (nedan)

Syftet med en energideklaration är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Kan byggnadens energiprestanda förbättras skall detta också presenteras med förslag på åtgärder.

Vi hanterar allt, t.ex. rapportering till Boverket och ev. kontakter med kommunen för kallvattenförbrukning. Det kan inte bli enklare för er!

Efter er bokning kommer vi att kontakta er för ett platsbesök.

Vi är Certifierad Energiexpert K (Kvalificerad, dvs, alla byggnader kan utföras).

Samtidigt är vi behörig för OVK (ventilationsbesiktning), vilket innebär en enda besiktning (samt en enda avisering till boende), om ni vill att vi gör båda uppdragen.

Mervärden om du väljer Leosol som leverantör för energideklarationen…

 

Bokning av energideklaration (pris direkt här nedan)

  0

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon eller mail: 0910 76 46 10, info@leosol.se

  Villkor Energideklaration:

  Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen. Priset avser utförande av 1 st energideklaration. Priset baseras på Boverkets definition av Atemp, dvs. area avsedd att värmas över 10 gr C. I definitionen enligt Boverket skall energideklaration utföras per byggnad. Normalt kan dock en deklaration utföras för flera byggnader som betjänas av samma värmesystem (abonnemang).

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol för

  CERTIFIERAD PERSONAL MED LÅNG ERFARENHET

  VÄGEN TILL EN GRÖNARE FASTIGHET

  PRISVÄRD TJÄNST

  EN ENKEL & SMIDIG BESTÄLLNING

  Nytta med energideklarationen

  En stor nytta med energideklarationen är Leosols kunskap om fastigheter vilket innebär ett snabbt och prisvärt besök. Vi har även egen erfarenhet av utförande av de åtgärder vi föreslår, vilket ger realistiska förslag. Vi upplyser även om ev. andra åtgärder som abonnemangsåtgärder vilket kan spara mycket pengar genom sänkt fast kostnad.

  Mer om energideklaration

  Energideklarationen görs av en oberoende expert (Leosol) på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

  Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexperternas oberoende. De håller även i det register där alla energideklarationer finns.

  Vad innehåller en energideklaration?

  Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om vi har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

  Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

  Vem gör en energideklaration och när ska den göras?

  Det är ägaren som ska anlita en certifierad energiexpert för att göra en energideklaration.

  Deklarationen ska göras i följande fall:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning
  • för byggnader som är större än 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten

  Nya byggnader ska också energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

  Energiklasser för byggnader

  Energiklassning finns i deklarationerna för att göra det enklare för dig att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning.

  Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.