Klimatdeklaration ska finnas för nybyggnader

Vi kan börja när vi får underlag – Pris och bokning direkt! (nedan)

Syftet med en klimatdeklaration är kartlägga koldioxidinverkan vid nybyggnation av byggnader där kravet ställs. Vid nybyggnation så skall de flesta byggen utföra en klimatdeklaration för att få sitt slutbesked tillsammans med bygglovet. Den som bygger har dessutom ett underlag som kan användas för en möjlig åtgärd för att klimatkompensera sitt nya bygge.

Vi hanterar allt, t.ex. rapportering till Boverket och ev. kontakter med kommunen. Vi har god kunskap om egenskaper för byggmaterial, tolkning av byggmaterial, mängderberäkning mm, vilket förenklar arbetet och minskar belastningen med frågor till er. Det kan inte bli enklare för er!

Efter er bokning kommer vi att kontakta er för att erhålla mer underlag för arbetet. Leverans normalt efter 8 dagar men ofta snabbare enligt överenskommelse. Pris från 5850 kr!

 

 

 

Bokning av klimatdeklaration (pris direkt här nedan, välj i rutan till höger >>)

 

 

 
  0

   

   

   

   

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon eller mail:0910-76 46 10, info@leosol.se

   

   

  Villkor Klimatdeklaration:

  Vi förutsätter erforderliga information och underlag. Priset avser utförande av 1 st klimatdeklaration. Vi förbehåller oss rätten att fakturera upp till 15 % vid beställning. Fakturering 20 dagar netto. Priset baseras på Boverkets definition av BTA, dvs. byggnadens bruttoarea. I definitionen enligt Boverket skall klimatdeklaration utföras per byggprojekt.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

   

   

   

  CERTIFIERAD PERSONAL MED LÅNG ERFARENHET

  VÄGEN TILL EN GRÖNARE FASTIGHET

   

  PRISVÄRD TJÄNST

   

   

   

  EN ENKEL & SMIDIG BESTÄLLNING

   

   

   

  Nytta med klimatdeklarationen

  En stor nytta när vi gör klimatdeklarationen är Leosols kunskap om fastigheter.

   

   

   

  Mer om klimatdeklaration

  Klimatdeklarationen görs av en oberoende expert (Leosol) på uppdrag av beställaren.

  Vid nybyggnation så skall Lagen om klimatdeklarationer för byggnader som började gälla den 1 januari 2022 följas. Lagen berör nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet, och syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet och medvetandegöra klimatpåverkan i projektet. Boverket tar fram regler om klimatdeklarationerna och har tillsyn över klimatdeklarationerna. De håller även i det register där alla klimatdeklarationer registreras.

   

   

   

  Vad innehåller en klimatdeklaration?

   

   

  Klimatdeklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

   • byggnadens bruttoarea (BTA)

   

   

   • energianvändning för byggnadsprocessen, bl.a. elanvändning, bränsleanvändning

   

   

   • byggnadsmaterial inklusive spill och dess klimatpåverkan

   

   

  Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel koldioxidpåverkan från installerade maskiner såsom panna, ventilationsaggregat mm.

   

   

   

   

  När ska klimatdeklarationen göras?

   

   

  Deklarationen ska till exempel göras i följande fall:

   • krävs för att få slutbesked för nybyggnation

   

   

   • byggs av annan än privatperson

   

   

   

   

   • för byggnader som är större än 100 kvadratmeter

   

   

   

  Nya byggnader ska ha en klimatdeklaration, få undantag finns.