Radonmätning

Hem » Tjänster » Företag » Radonmätning

RADONMÄTNING & RADONUTREDNING

ARBETSGIVAREN SKA HA KOLL PÅ RADON

Att begränsa radonhalten på arbetsplatsen är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare ska känna till radonhalten på alla arbetsplatser där arbetstagare vistas. Om halten är högre än 200 Bq/m³ måste arbetsgivaren agera (t.ex. genom ventilation). Om man inte lyckas få ner halten under 200 Bq/m³ måste det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Radonmätningar i kontor enligt SSM ska göras under eldningssäsongen, 1 oktober till och med 30 april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

ARBETSPLATSER – HUR MÅNGA DOSOR BEHÖVS?

Riktlinjer för radonmätning på arbetsplats, offentlig lokal eller skola

 • I samtliga rum där personal vistas mer än 4 timmar per dygn placeras minst en radondosa.
 • För större lokaler placeras en radondosa per 150 m² på bottenplan och en radondosa per 250 m² på övriga våningsplan.
 • Rum i källare där personal vistas mer än 50 timmar per år ska mätas med minst en radondosa.
Radonmätning hus

Bokning av Radonmätning – pris direkt nedan!


  0

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon eller mail: 0910 76 46 10, info@leosol.se

  Våra bilresor utgår från Servicegatan 11 (Solbacken i Skellefteå). Efter beställning återkopplar vi inom 2 vardagar.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol så får du

  PROVTAGNING MED STÖD AV INGENJÖRER

  ÅTGÄRDSPROGRAM & HELHETSLÖSNING

  PROFESSIONELL RÅDGIVNING

  ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

  När ska jag göra en radonmätning?

  Du bör mäta radonhalten om du

  • köper en fastighet
  • bygger om eller till din fastighet
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger en ny fastighet
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

  Arbetet med radonmätning

  • Vi påbörjar arbetet genom att analysera behov utifrån ritningar/skisser (enligt strålsäkerhetsmyndigetens riktlinjer).
  • Vi placerar mätdosor i byggnaden med hänsyn till ventilation, brukande. Mätning under ca 3 månader.
  • Efter mätningen samlar vi in mätdosorna
  • Analys i laboratorium och leverans av mätprotoll med status inom 14 dagar.

  25 % av arbetet faktureras vid utplacering av radondosor. Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen. Ni utför erforderliga aviseringar till hyresgäster.

  Vidare utredning

  Med resultat från radonmätningar gör Leosol ofta teoretiska beräkningar hur mycket t.ex. luftmängden i ventilationen måste ökas för att t.ex. sänka radonhalten från 320 Bq till 180 Bq. Den teoretiska beräkningen ligger sedan till grund för projektering av ändringar i ventilationssystemet. Rätt ökning av luftmängden är ofta en förutsättning för att erhålla en balans mellan radonhalt, buller i ventilation, energianvändning samt fukthalt i byggnaden.

  Radonmätning i hus med servicebil