Styr- och regler Företag

Hem » Tjänster » Företag » Styr- och regler Företag

Vi jobbar med nya och äldre styrsystem

Leosols tekniker byter ställdon, ventiler, spjällmotorer och reglercentraler eller så kallade PLC/DUC.

Vår kunskap om energianvändning, värme, ventilation, kyla, abonnemangstariffer och inneklimat gör att vi med små styrfunktioner kan nå stor energibesparing.

Vi programmerar de flesta fabrikat, t.ex. Regin, Siemens, Produal, Johnson Controls, SAIA, Schneider, Abelko, eller samarbetar med den som byggt ert befintliga system. På så sätt får ni en energieffektiv och driftsäker anläggning. Ett styr- och reglerbyte av en värmegrupp eller ventilationsaggregat omfattar konstruktion (ev. ändringar i verksamhet sedan byggår), framställning av driftkort, ombyggnad eller nytt styrskåp, programmering, installation, driftsättning och injustering.

Vi hanterar integrering via modbus, Bacnet, M-Bus, Elvaco, Pigab från leverantörer av rumsenheter, mätare (Ecoguard, Kamstrup), ventilationsaggregat (bl.a. IV Produkter, Fläktwoods, Acetec, Systemair), värmepumpar och värmecentraler (t.ex. Skellefteå Kraft, Pite Energi).

 

eService – för datoriserade styrningar (boka nedan!)

En digital framtida uppkoppling till oss ger en extra trygghet för er organisation. Systematisk inloggning i styrningar säkerställer även att funktion och åtkomst finns vid akuta driftstörningar. Vid ev. framtida fel i anläggningen kan vi då t.ex. fjärruppkoppla i dialog med er rörmontör, elektriker etc. Med eService gör vi systematiskt inloggningar och kontrollerar funktioner från vårt kontor. Se detaljer under bokningsformuläret.

I nuläget har vi fjärruppkoppling till mer än 30 styranläggningar, förutom er?

Se gärna vår referens nyhet biltesthallen.

Flödesschema ventilationsaggregat samt avfuktare biltestanläggning

Bokning av styr- och regler (pris på eService från 2200 kr/år)

  0

  Vi kontaktar dig inom 2 vardagar efter bokning. Vi utgår från Skellefteå eller Piteå centrum.

  Det går också bra att boka t.ex. via telefon eller mail: 0910 76 46 10, info@leosol.se.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  eService innebär

  • Ett platsbesök av en energiingenjör inom 20 dagar från beställning för installationen. Vid platsbesöket utförs en funktionskontroll av givare- och ställdon i styrsystem. Kontroll inställningsvärden/kurvor och tidkanaler för värme, kyla, fläktar- och pumpar.
  • För system uppkopplade via internet gör vår energiingenjör ytterligare funktionskontroller per distans, två gånger per år. Kontroll av är- och börvärden. Efter vår funktionskontroll erhåller ni ett mail med summering av utförd kontroll (eller med fördel via digital gemensam fil i molntjänst) samt med ev. åtgärdsförslag för förbättrad innemiljö och/eller energibesparing.
  • En digital framtida uppkoppling till oss ger en extra trygghet för er organisation. Systematisk inloggning säkerställer även att funktion och åtkomst finns vid akuta driftstörningar. Vid ev. framtida fel i anläggningen kan vi då t.ex. fjärruppkoppla i dialog med er rörmontör, elektriker etc.
  • Larm från ert datoriserade system skickas till vårt supportcenter.

   

  Förutsättningar

  Avtalet avser en anläggning/fastighetsbeteckning.

  Avtalet avser komponenter avsedda för uppvärmning, komfortkyla, varmvatten till tappställen, allmänventilation för uppfyllande av minimikrav på luftväxling, dvs. ej processrelaterad styr- och regler.

  Uppkoppling till internet förutsätter att ni har någon form av datorisering för värme, kyla, ventilation m.m. samt erforderliga lösenord och inloggningar, samt åtkomst via brandväggar. Alternativt förutsätts vi kunna installera någon form av applikation för fjärranslutning mot er tillhandahållen styrdator. För ev. tillgängliga utgående larm förutsätter vi åtkomst för konfigurering av larm i styrsystemet samt användning av er utgående mailserver, eller motsvarande. Funktionskontroll utförs på upp till 8 driftbilder/styrbilder. Saknas bredband installerar vi uppkoppling via 4G (+900 kr startkostnad per 4G enhet), förutsatt 4 G täckning. Uppkoppling inom 30 dagar från beställning.

  Avtalet gäller i 24 månader, samt förlängs ett år i taget. Uppsägning senast 3 månader innan nytt år påbörjas. Indexering av årskostnaden med konsumentprisindex med basmånad januari 2020. Fakturering en gång per år.

   

  Våra tidigare erfarenheter kring styr- och regler

  Under våra år har vi ersatt eller byggt om otaliga styrningar som t.ex. den tidigare väl fungerande Energidirigenten. Den var en föregångare, långt före sin tid vilken även gav en form av internmätsystem. När motsvarande styrningar byggs idag kan man ofta integrera den med övriga styrningar i byggnaden som bl.a. styrning värme- och ventilationssystem samt styrning av återvinning från tryckluft. I många fall har vi stöttat processingenjörer för att implementera fastighetens system med befintliga process styrningar (alltså att lägga fastighetens funktion i industri PLC miljö, istället för fastighets DUCar).

   

   

  Artikel sparade energi