Energideklaration privatperson

Hem » Tjänster » Privatperson » Energideklaration privatperson

Energideklaration ska finnas för hus och villor som ska säljas och vid nybyggnationer

Pris och bokning direkt nedan!

Om energiklass A- eller B erhålls genom energideklarationen ges lägre ränta via sk. gröna bolån.

Syftet med en energideklaration är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Kan byggnadens energiprestanda förbättras skall detta också presenteras med förslag på åtgärder.

Vi hanterar allt, t.ex. rapportering till Boverket och ev. kontakter med kommunen för kallvattenförbrukning. Det kan inte bli enklare för er!

Efter er bokning kommer vi att kontakta er för ett platsbesök.

Energideklaration på distans

Möjligheten att göra energideklaration på distans (utan platsbesök) finns också, för bland annat nybyggda fastigheter, eller byggnader med motsvarande prestanda. Som ett ex. brukar det gå att genomföra för byggnader med mark- eller jordvärme samt FTX ventilation, eller byggnader med väldigt lågt marknadsvärde. Mer information  om villkor för energideklaration på distans finns hos Boverket.

Energideklaration för villa med termografi bild med värmekamera

Bokning av energideklaration (från 4780 kr inkl. platsbesök, på distans 2800 kr)
  JaNej  Ny byggnad, eller har dokumenterat bra energiprestanda.

  Enbostadshus som har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad där besiktning redan gjorts och en oberoende expert kan intyga byggnadernas likhet.

  Storlek och utförande av del av byggnad är samma som en annan del i byggnaden som redan är besiktigad.

  Försäljningspriset bedöms av energiexperten till max hälften av kostnaden för deklarationen.

  Pris utan platsbesök (inkl. moms)

  2800  0

  Det går också bra att boka via telefon eller mejl: 0910 76 46 10, info@leosol.se

  Vi återkopplar inom en arbetsdag.

  Villkor Energideklaration:
  Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen samt nödvändiga underlag.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol så får du

  CERTIFIERAD PERSONAL MED LÅNG ERFARENHET

  VÄGEN TILL ETT GRÖNARE HUS

  PRISVÄRD
  TJÄNST

  Slutförs på 3 vardagar

  Mer om energideklaration

  Energideklarationen görs av en oberoende expert – t ex Leosol – på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

  Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexpertens oberoende. De håller även i det register där alla energideklarationer finns.

  Vad innehåller en energideklaration?

  Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om vi har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

  Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

  Vem gör en energideklaration och när ska den göras?

  Det är ägaren som ska anlita den certifierade energiexperten för att göra en energideklaration.

  Deklarationen ska göras i följande fall:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning

  Nya byggnader ska också energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

  Energiklasser för byggnader

  Energiklassning finns i deklarationerna för att göra det enklare för dig att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning.

  Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.