Täthetsprovning för bygglov

Hem » Tjänster » Privatperson » Täthetsprovning för bygglov

Beställ  täthetsprovning av din villa vid nyproduktion (pris nedan)

Vissa kommuner ställer krav på täthetsprovning vilket anges i kontrollplanen.

Förutom det är det bra med ett tätt hus för att säkerställa energianvändningen under husets livslängd på kanske 50 år. Ett läckage på fel ställe kan över tid innebära fuktskador när fuktig inomhusluft kondenserar i isoleringen.

För att upptäcka de minsta hål kan även täthetsprovning med termografering utföras, om det skiljer mer än 5 grader C mellan inne och ute. Termograferingen gör alltså att man kan erhålla ett tätare och energieffektivare hus.

Provningen görs enligt standard SS-EN ISO 9972:2015 (tidigare SS-EN 13829:2000).

Vi har utfört mer än 30 täthetsprovningar, bl.a. Falkträsket förskola samt flest villor i Skellefteå.

Täthetsprovning och tryckprovning av fastighet och termografi med värmekamera

Bokning av Täthetsprovning – Pris direkt! (inkl. eller exkl. moms)
  JaNej  Inkl momsExkl moms

  0

  0

  Det går också bra att boka via telefon eller mejl: 0910 76 46 10, info@leosol.se

  Resor utgår från Servicegatan 11, Skellefteå eller Piteå centrum. Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol så får du

  PROVTAGNING MED STÖD AV INGENJÖRER

  SLUTFÖRS INOM 3 VARDAGAR

  PROFESSIONELL RÅDGIVNING

  ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

  Mer om täthetsprovning

  Ökad isolering i våra hus gör att tätheten i konstruktionen får allt större betydelse för energiförbrukningen. Ofta uppnår man inte de teoretiska beräkningarnas energiförbrukning och en av de vanligaste anledningarna till detta är att tätheten har försummats under byggtiden.

  En otät konstruktion leder till högre energianvändning och ökad risk för fukt i konstruktionen. Det ger även försämrad komfort p.g.a. kalldrag.

  I den teoretiska energibalansberäkningen finns som en viktig parameter det läckage av luft som ligger till grund för beräkningen. Om detta värde inte uppnås så gäller inte beräkningen utan att den revideras med hänsyn till verkligt läckage. Läckaget har en avsevärd inverkan på husets energiberäkning, särskilt för väl isolerade byggnader.

  Detta kan i värsta fall innebära att man inte uppnår kravet på energiförbrukning, termisk komfort och fuktkonvektion i Boverkets Byggregler.

  Provningen utförs av vår erfarne tekniker med stöd av ingenjörer.

  Huset utsätts för en tryckskillnad på 50 Pa.

  Resultatet av provningen redovisas som ett läckage i form av liter per sekund och m2 omslutande area. Omslutande area är summan av den invändiga ytan av golv, väggar och tak.

  Läckaget för vanliga villor är ofta 0,4 – 0,6 l/s m2 och för passivhus 0,1 – 0,3 l/s m2.

  Provtryckningen kan med fördel utföras i det skede av byggnationen när diffusionsspärrarna inte dolts. Oftast efter det att elektriker eller rörmokare gjort sina dragningar i väggarna men innan fuktspärren blir dold. Alla genomföringar i diffusionspärren skall vara gjorda, ventilationen färdigdragen m.m. Tryckprovning i ett tidigt skede innebär att ev. erforderliga justeringar kan åtgärdas till lägre kostnad.

  I samband med tryckprovning ger termografering ett bra underlag för att åtgärda läckage i och med ökat läckflöde med termografibild, vilket vi överlämnar i en rapport om ni väljer tillägget med termografering. Termografering förutsätter dock att det är minst 5 °C temperaturskillnad mellan utomhus- och inomhustemperatur.

  Hus och servicebil för byte av ventialtionsaggregat