Injustering av ventilationsystem Företag

Hem » Tjänster » Företag » Injustering av ventilationsystem Företag

En bra gjord injustering leder till ett bättre inomhusklimat, mindre energiåtgång, mindre ventilationsbuller och mindre fukt- eller radonproblem

Pris och bokning nedan!

Förklaringar

S-ventilation = självdragsventilation (tilluft via otätheter/fönsterventiler)

F-ventilation = Frånluftsfläkt (tilluft via otätheter)

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda (ovanligt)

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning (frånluftsvärmepump)

FTX-ventilation = Från- och tilluft med värmeåtervinning (aggregat, t.ex. Rexonet, IV Produkter, Fläktwoods, Systemair, Gold, Östberg)

Vid injusteringen ställer vi om don, spjäll och aggregat för att erhålla luftmängder enligt minimikrav. Vi anpassar efter verksamheten och kommer med effektiviseringsförslag.

Fenomen som kan uppdagas är t.ex. att frånluften är för liten och minskar värmeåtervinningen över tid. Således kan det bli stor energibesparingen med injustering, samt att ett övertryck innebär risk för fuktskador i isolering. Felaktig injustering orsakar ofta klagomål på bl.a. drag.

Efter injusteringen överlämnar vi ett injusteringsprotokoll/luftmängdsprotokoll, samt kan även göra OVK-besiktning, vilket ibland är ett lagkrav: OVK-Besiktning (Leosols tjänst)

 

Bokning av injustering av ventilationsystem  0

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon eller mail: 0910 76 46 10, info@leosol.se.

  1 st kontor defineras som maximalt 38 m2 (kontorslandskap kan ses som flera kontor). 1 st lägenhet defineras som maximalt 110 m2.

  Resor utgår från Mossgatan 28, Skellefteå (invid Skellefteå Kraft Arena). Arbetet slutförs senast 12 dagar efter beställning.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol för

  LÅNG ERFARENHET

  ÅTGÄRDSPROGRAM & HELHETSLÖSNING

  PROFESSIONELL RÅDGIVNING

  ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

  MER OM INJUSTERING AV VENTILATION

  Injustering är bl.a. viktigt för att säkerställa att ett svagt undertryck råder i byggnaden. Fotot till höger är från en byggnad i Bergsbyn där ett övertryck orsakat en fuktskada.

  Injustering kan även ofta innebära:

  • mindre buller
  • minskat drag
  • sänkt energianvändning
  • minskad klimatpåverkan
  • bättre innemiljö
  • mindre klagomål på klimatet

  Instrument vi använder är bl.a. tryck- och flödesmätare (Swema, Testo).

  Förbehåll

  I arbetet ingår injustering av don, ventiler och aggregat för att erhålla luftmängder enligt minimikrav. Vid ev. begränsningar utförs injustering enligt bästa möjliga förutsättningar, eller så utförs kompletterande arbeten enligt senare ö.k. med er.

  Ni utför ev. avisering till hyresgäster.

  Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen.

  Kostnader för lyft och säkerhetsåtgärder tillkommer, t.ex. för eventuellt arbete på hög höjd.