Ventilationssystem och filterbyten

Hem » Tjänster » Privatperson » Ventilationssystem och filterbyten

Bra ventilation är viktigt för att du och ditt hus ska må bra!

Genom bra ventilation minskar du risken för hälsoproblem som allergier och annan överkänslighet – plus att du förebygger att ditt hus inte drabbas av fukt och mögel.

Vi byter och installerar ventilationsaggregat samt utför fläktbyten och service på befintlig ventilation för villor. Det kan handla om byten av gamla Rexovent, Rexonet eller enbart fläktbyten i sådana aggregat. Passa på att nyttja ROT-avdraget som vi hanterar åt er!

I vårt bokningsformulär nedan kan ni välja mellan:

 • Statusbesiktning – går ni i bytestankar eller tvivlar ni på ert ventilationssystem? Vi bedömer skick, mäter luftmängd i bad/dusch om det är möjligt, och kommer med lösningsförslag!
 • Filterbyten, planfilter – tunnare och platta filter som ofta passar till äldre aggregat
 • Filterbyten, påsfilter – djupare filter med påsar. Vi installerar filter klass ePM1 (F7) om det finns till ert aggregat vid grossister i Sverige. De renar tilluften från bl.a. pollen! Priset nedan förutsätter att ni ger uppgifter om ert ventilationsaggregat för att ta med rätt filter till besöket.

Bokning av statusbesiktning ventilation eller filterbyten för villa (pris nedan >>)

  0

  Det går också bra att boka via telefon eller mejl: 0910 76 46 10, info@leosol.se

  Våra bilresor utgår från Servicegatan 11, Skellefteå.

  Pris förutsätter villa om max 255 m² golvarea.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol så får du

  FRISKARE INOMHUSKLIMAT

  ENERGISNÅLARE HUS

  MINSKAD FUKTSKADERISK

  MINSKAD BRAND­SPRIDNINGSRISK

  Mer om byte av ventilationsaggregat

  Äldre ventilationsaggregat kan ha gamla oenergieffektiva fläktar och ha sämre effektivitet i värmeåtervinning än ett nytt aggregat.

  Energiåtgången och kostnaderna för uppvärmning minskar när du installerar ventilation med värmeåtervinning.

  övriga mervärden vid byte av ventilationsaggregat:

  – Innebär ofta ett mer tystgående aggregat (t.ex. något lägre varvtal på nätter)

  – Möjlighet till ökade luftmängder sommartid för en kylande verkan.

  – Automatisk sommarnattkylning genom att huset ”laddas” med sval nattluft.

  – Anpassad tilluftstemperatur istället för konstant innebär en kylande verkan i vissa förhållanden.

  – Minskad brandrisk med nytt aggregat och rena filter.

  Investeringen är framtidssäker avseende framtida fuktigare klimat som ökar risken för fuktproblem, varmare somrar samt att investeringen ger värdehöjning av fastigheten.

  Mätning och justering av luftflöden

  Våra tekniker kan hjälpa dig med justeringar av luftflödet och inmätning så att inomhusmiljön blir så bra som möjligt i ditt hus. Se mer om injustering, Leosols tjänst Injustering

  Förklaringar

  S-ventilation = självdragsventilation.

  F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

  FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

  FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning, t.ex. frånluftsvärmepump.

  FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

  Hus och servicebil för byte av ventialtionsaggregat